Giỏ hàng
Menu

Ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử cần biết

11:02:55 17-05-2021 | Lượt xem: 276

Ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử cần biết – Doanh nghiệp tổ chức khi chuyển sang hình thức hóa đơn điện tử cần phải nắm vững kiến thức về ký hiệu mẫu hóa đơn để làm đúng theo quy định của pháp luật. Bài viết này chukyso.net.vn sẽ nêu rõ những điều này để quý doanh nghiệp tổ chức nắm rõ được.

Quy định về mẫu hóa đơn điện tử

Mẫu hóa đơn điện tử (mẫu số hóa đơn điện tử) thường bao gồm 11 ký tự, trong đó:
2 ký tự đầu tiên thể hiện loại hóa đơn
(Tối đa) 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn
1 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn
1 ký tự tiếp theo là ký tự “/” dùng để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn
3 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.
Doanh nghiệp cần thay đổi số thứ tự mẫu trong hóa đơn khi có thay đổi về một trong số tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành như một trong các nội dung bắt buộc; kích thước hóa đơn, nhu cầu sử dụng hóa đơn…
Đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề dịch vụ có sử dụng tem, vé, thẻ thì bắt buộc phải ghi 3 ký tự đầu nhằm phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng.
Những thông tin còn lại do doanh nghiệp tự quy định nhưng cần đảm bảo không vượt quá 11 ký tự.
 
 

Ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử

Ký hiệu hóa đơn bao gồm 06 ký tự trong trường hợp hóa đơn sử dụng bởi các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in. Trong đó:
2 ký tự đầu dùng để phân biệt các ký hiệu hóa đơn
Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong số 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;
3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hóa đơn và hình thức hóa đơn
Năm tạo hóa đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm. Ký hiệu của hình thức hóa đơn điện tử là E.
Giữa hai phần được phân cách bằng ký tự “/”

Mong rằng qua bài viết này quý doanh nghiệp tổ chức có thêm được kiến thức để vận hành vào hóa đơn điện tử doanh nghiệp một cách hợp pháp.
Chukyso.net.vn tổng hợp

 
 
 
 
 
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78