Giỏ hàng
Menu

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
Xem thêm »
Hóa đơn điện tử

Chữ ký số doanh nghiệp

Chữ ký số (token) doanh nghiệp là chữ ký diện tử. Nó đóng vai trò như con dấu của doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt pháp lý. Chữ ký số có hình dạng như 1 chiếc USB được gọi là USB token. Chữ ký số được bảo mật bằng mật khẩu được gọi là mã pin
Xem thêm »
Chữ ký số doanh nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

GÓI CƯỚC SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN ĐƠN GIÁ PHÍ KHỞI TẠO TỔNG TIỀN
Smart 100 100 tờ 250.000 500.000 750.000
Smart 300 300 tờ 360.000 500.000 860.000
Smart 500 500 tờ 500.000 500.000 1.000.000
Smart 1.000 1.000 tờ 850.000 500.000 1.350.000
Smart 3.000 3.000 tờ 1.800.000 500.000 2.300.000
Smart 5.000 5.000 tờ 2.500.000 Miễn phí 2.500.000
Smart 10.000 10.000 tờ 4.500.000 Miễn phí 4.500.000
Trên 10.000 Liên hệ trực tiếp: 0913.78.77.78 để được giá tốt nhất

Bảng giá trên đã bao gồm:

  • Miễn phí lưu trữ hóa đơn 10 năm

  • Không giới hạn thời gian sử dụng

  • Không giới hạn số máy và địa điểm truy cập

  • Miễn phí thiết kế mẫu thông dụng

  • Tư vấn, hỗ trợ thủ tục phát hành hóa đơn (bản mềm)

  • Hỗ trợ nộp tờ khai thông báo phát hành hóa đơn qua ultraview

 
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ (TOKEN) DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ MỚI

Nhà cung cấp
1 năm
2 năm
3 năm
Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD

1.008.000

1.488.000

1.680.000

Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD

1.014.000

1.557.000

1.815.000

Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD

1.347.000

1.872.000

2.085.000

Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD
1.370.000 2.020.000 2.203.000
Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD
1.204.000 1.807.000 2.049.000
Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD
1.107.000 1.664.000 1.886.000
 
 

GIA HẠN

Nhà cung cấp
1 năm
2 năm
3 năm
Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD

885.000

1.501.000

1.758.000

Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD
934.000 1.552.000 2.063.000
Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD
841.000 1.444.000 1.917.000
Dịch vụ chữ ký số (token) và hóa đơn điện tử giá rẻ | KTP Co.,LTD
774.000 1.330.000 1.765.000
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78