Giỏ hàng
Menu

Biên bản thay thế hóa đơn điện tử

10:53:33 14-05-2021 | Lượt xem: 529

Biên bản thay thế hóa đơn điện tử được lập ra khi nào ? Vì sao phải thay thế ? Chukyso.net.vn sẽ giải đáp ở bài viết sau đây để quý khách hàng doanh nghiệp được nắm rõ và làm theo nhằm đảm bảo tiến độ hóa đơn để thanh toán đúng hạn bảo đảm lợi tức kinh doanh và khai thuế đúng hẹn. Cùng theo dõi nhé.

Thay thế hóa đơn điện tử trong trường hợp nào

Khi đã lập hóa đơn điện tử và đã gởi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc đã lập và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu có sai sót thì tổ chức phát hành hóa đơn thực hiện lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập.
Có cần lập biên bản thay thế hóa đơn điện tử hóa đơn không
Khi muốn thay thế hóa đơn điện tử thì chỉ cần lập một biên bản đồng thuận lập hóa đơn thay thế, hai bên ký tên đóng dấu rồi lập hóa đơn thay thế.

Thủ tục lập hóa đơn điện tử thay thế ra sao

1/ Bên mua và bên bán đồng thuận lập biên bản thỏa thuận lập hóa đơn thay thế có đầy đủ chữ ký, mộc của cả hai bên.
2/ Tiến hành lập hóa đơn điện tử thay thế, ký điện tử và gửi lại.
Lưu ý : nếu bên người mua không muốn thay thế mà muốn hủy hóa đơn điện tử cũ rồi lập lại hóa đơn mới thì hãy hủy và lập lại theo yêu cầu của người mua.
 
 

Các thức lập hóa đơn điện tử thay thế

Trước hết, ở phần đầu dưới ngày tháng năm, phải có dòng “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số…ký hiệu … ngày tháng năm”.
Hiện nay, các phần mềm hóa đơn điện tử đã có biên bản thu hồi và tạo hóa đơn thay thế, tự động lấy số hóa đơn, ký hiệu, mã số thuế…. Và lập hóa đơn mới.
Sau khi hoàn tất biên bản và tạo hóa đơn thay thế, tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện phát hành hóa đơn mới và cung cấp cho khách hàng theo cách sau:
1. Vào mục Quản lý hóa đơn thay thế tìm kiếm hóa đơn thay thế theo tiêu chí: Mẫu số, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Mã số thuế khach hàng, ngày tạo từ ngày đến ngày. Tại đây ta có thể xem lại văn bản thu hồi hóa đơn và chỉnh sửa
2. Sau đó chọn xem chi tiết hóa đơn thay thế và thực hiện “ký và phát hành” như hóa đơn trước đó.
 
Tóm tắt lại rằng chúng ta không lập biên bản thay thế hóa đơn điện tử mà chúng ta phải lập biên bản đồng thuận việc lập hóa đơn điện tử thay thế rồi sau đó mới lập hóa đơn điện tử thay thế. Lưu ý rằng phải có chữ ký và con dấu của hai bên thì biên bản mới có giá trị pháp lý nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline chukyso.net.vn : 0913787778
 
 
 
 
 
 
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78