Giỏ hàng
Menu

Biên bản hủy hóa đơn không sử dụng

15:19:50 01-06-2021 | Lượt xem: 462

Biên bản hủy hóa đơn không sử dụng bao gồm những nội dung gì ? Được lập ra sao ? Hóa đơn không sử dụng là những hóa đơn như thế nào ? Tất cả sẽ được Khai Thành Phát giải đáp ở bài viết dưới đây nhằm giải đáp những khúc mắc của các bạn trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn không sử dụng là những hóa đơn như thế nào

Có 2 trường hợp hóa đơn không sử dụng phải hủy đó là :
Chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử : từ đây cho đến ngày 01/07/2022, nếu đã bắt buộc chuyển sang hóa đơn điện tử 100% mà vẫn còn tồn hóa đơn giấy thì dù có hay không có mã của cơ quan Thuế cũng vẫn phải hủy.
Hóa đơn điện tử vẫn phát hành dù không sử dụng : khi doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không sử dụng hóa đơn đó thì phải thực hiện hủy hóa đơn chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm không còn sử dụng. Điều này đã được quy định rõ ở Khoản 3, Điều 27, Nghị định 51/2010/NĐ-CP.
 
 

Nội dung của biên bản hủy hóa đơn không sử dụng

Hiện nay trên phần mềm kế toán cũng đã có sẵn mẫu biên bản hủy hóa đơn chỉ việc điền đúng thông tin và 2 bên ký số là xong, nhưng Khai Thành Phát sẽ liệt kê ra những nội dung có trên biên bản để bạn được rõ.
Thông tin bên mua : ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về bên mua, bao gồm: tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện doanh nghiệp và chức vụ kèm theo.
Thông tin bên bán : tương tự, ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về bên bán: tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện doanh nghiệp và chức vụ kèm theo.
Số, ngày lập hóa đơn, lý do hủy : ghi số, ngày lập hóa đơn điện tử bị hủy và lý do cụ thể khi hủy hóa đơn; chẳng hạn như không thực hiện hợp đồng mua bán nữa…
Hàng hóa ghi trên hóa đơn : điền đầy đủ tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền … như trong hóa đơn điện tử bị hủy.
Phần ký xác nhận bên bán và bên mua : cuối biên bản hủy hóa đơn, 2 bên ký xác nhận và đóng dấu. Mỗi bên giữ biên bản này để trình Cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Với phần mềm hóa đơn điện tử của Khai Thành Phát, việc lập hủy lưu trữ hóa đơn chưa bao giờ đơn giản hơn thế trong thời đại số ngày nay. Liên hệ ngay với chúng tôi theo số 0913 78 77 78 để được cung cấp chữ ký số hoặc phần mềm hóa đơn giá rẻ nhé
 
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78