Giỏ hàng
Menu

Cách đặt ký hiệu hóa đơn điện tử mới nhất 2021

11:56:54 09-06-2021 | Lượt xem: 388

Cách đặt ký hiệu hóa đơn điện tử mới nhất 2021 – Khai Thành Phát xin được phép hướng dẫn bạn cách đặt ký hiệu hóa đơn điện tử 2021 mới nhất nhằm mục đích giúp bạn có được kiến thức và áp dụng vào thực tiễn chính xác, tránh những sai sót không đáng có.

Quy định cách đặt ký hiệu hóa đơn điện tử

Thông tư số 68/2019/TT-BTC quy định rõ ràng về cách đặt ký hiệu hóa đơn điện tử như sau
Tại Điểm a.3, Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định ký hiệu hóa đơn phải là nhóm gồm 06 ký tự.
Theo đó, 06 ký tự này phải bao gồm cả chữ viết và chữ số, nhằm phản ánh các thông tin về loại hóa đơn của cơ quan thuế (hóa đơn có mã hoặc hóa đơn không có mã của cơ quan thuế); năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử sử dụng.
 
Cách đặt ký hiệu hóa đơn điện tử mới nhất 2021

Cụ thể, nhóm 06 ký tự của ký hiệu hóa đơn điện tử phải đáp ứng yêu cầu sau:
1.1. Ký tự đầu tiên
Ký tự đầu tiên của nhóm ký hiệu hóa đơn điện tử phải là một chữ cái. Chữ cái này được quy định phải là chữ C hoặc K, nhằm mục đích phản ánh thông tin hóa đơn điện tử đang xem là hóa đơn có mã hay hóa đơn không có mã của cơ quan thuế. Trong đó:
- Chữ C: Thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
- Chữ K: Thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
1.2. Ký tự thứ hai và thứ ba
Hai ký tự tiếp theo của nhóm ký hiệu hóa đơn điện tử sẽ là hai chữ số Ả rập. Hai ký tự này thể hiện năm lập hóa đơn điện tử, tương ứng với hai chữ số cuối của năm dương lịch.
Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là 2021 thì hai ký tự tiếp theo sẽ là số 21.
1.3. Ký tự thứ tư
Ký tự thứ tư phải là một chữ cái. Chữ cái này nhằm mục đích thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, được quy định phải là chữ: T hoặc D hoặc L hoặc M. Trong đó:
- Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;
- Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng;
- Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh;
- Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.
1.4. Ký tự thứ năm và thứ sáu
Hai ký tự cuối cùng trong nhóm ký hiệu hóa đơn điện tử sẽ do bên bán tự xác định. Thông thường, hai lý tự này sẽ được các đơn vị kinh doanh xác định dựa trên nhu cầu quản lý. Nếu trường hợp các doanh nghiệp không có nhu cầu quản lý thì có thể để là YY hay bất kỳ chữ gì tùy muốn.
Như vậy, dựa theo các yêu trên, khi xem ký hiệu của hóa đơn điện tử, người xem sẽ tiếp nhận được rất nhiều thông tin về hóa đơn.
 
Xem thêm Các từ được viết tắt trên hóa đơn cần biết

Quy định cách đặt ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Bên cạnh quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử, trong Thông tư số 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng quy định chi tiết về cách đặt ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử.
Tại Điểm a.2, Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định mẫu số hóa đơn điện tử phải là ký tự có một chữ số tự nhiên. Chữ số tự nhiên này có thể là một trong các số từ 1-4, nhằm mục đích phản ánh loại hóa đơn điện tử. Cụ thể:
- Số 1: Phản ánh loại Hóa đơn giá trị gia tăng;
- Số 2: Phản ánh loại Hóa đơn bán hàng;
- Số 3: Phản ánh loại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử;
- Số 4: Phản ánh các loại hóa đơn khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.
 
Cách đặt ký hiệu hóa đơn điện tử mới nhất 2021

Lưu ý rằng, các chứng từ khác phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu thức nội dung hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Như vậy Khai Thành Phát đã hướng dẫn cho bạn cách đặt ký hiệu hóa đơn điện tử đúng và chuẩn nhất năm 2021. Nếu có nhu cầu về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp hay tìm một nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín hiện nay hãy liên hệ với chúng tôi theo số 0913 78 77 78
 
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78