Giỏ hàng
Menu

Hóa đơn điện tử ngày lập và ngày ký khác nhau có hợp lệ không

11:07:17 07-05-2021 | Lượt xem: 677

Hóa đơn điện tử ngày lập và ngày ký khác nhau có hợp lệ không là câu hỏi của một khách hành doanh nghiệp tại quận Tân Bình gửi đến chukyso.net.vn. Doanh nghiệp này mới chuyển sang hình thức hóa đơn điện tử và gặp đúng ngay việc hóa đơn điện tử bị khác ngày lập và ngày ký nên đã nhờ chúng tôi giải đáp. Và sau đây chính là câu trả lời gửi đến khách hàng cũng như quý doanh nghiệp đang gặp phải tình trạng trên để có hướng giải quyết nhanh chóng tránh phiền phức về sau.

Quy định của nhà nước về thời điểm lập hóa đơn điện tử

Điều 4, Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã nói rõ vấn đề thời điểm lập hóa đơn điện tử, quý doanh nghiệp cần tham khảo để biết được mình đã làm đúng pháp luật hay chưa :
1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ được xác định theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.
2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp khác được hướng dẫn như sau:
a) Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin với người mua.
b) Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
c) Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng:
c.1) Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.
c.2) Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
d) Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không quá năm (5) ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.
3. Đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô, condensate và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than, thời điểm lập hóa đơn bán dầu thô, condensate, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến căn cứ quy định khoản 1, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Điểm e, Khoản 1, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã nêu rõ : Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.
 
 

Vậy hóa đơn điện tử ngày lập và ngày ký khác nhau có hợp lệ không

Thực tế cho thấy, nhiều tổ chức doanh nghiệp khi chuyển sang hóa đơn điện tử gặp trường hợp ngày ký khác ngày lập rất nhiều và không biết rằng khi hạch toán thuế thì lấy ngày ký hay ngày lập ? Và câu trả lời là, hóa đơn điện tử mà ngày ký khác ngày lập là không hợp lệ, không đủ điều kiện khai thuế .

Kết luật lại thì hóa đơn có ngày ký khác với ngày lập là không hợp lệ, và doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề này. Nếu có vấn đề phát sinh bất khả kháng thì hãy gửi đơn nhanh chóng đến cơ quan thuế để giải trình và có biện pháp phù hợp nhé.
 
chukyso.net.vn tổng hợp
 
 
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78