Giỏ hàng
Menu

Hóa đơn điện tử không có ngày ký có hợp lệ không

11:03:04 05-05-2021 | Lượt xem: 294

Hóa đơn điện tử không có ngày ký có hợp lệ không chính là thắc mắc của một doanh nghiệp mới thành lập gửi về cho chukyso.net.vn nhằm mong được giải đáp cặn kẽ. Vì tính chất mới thành lập, lại nhằm ngay thời điểm các chính sách thay đổi nên cần phải nắm bắt được những điều luật, những thông tư cần thiết để làm theo cho đúng. Chukyso.net.vn xin được giải đáp cùng quý doanh nghiệp bằng nội dung sau đây.

Hóa đơn điện tử bắt buộc có những nội dung gì

Theo thông tư hướng dẫn Nghị định 119 về hóa đơn điện tử thì những nội dung bắt buộc phải có, không được thiếu sót khi lập hóa đơn điện tử bao gồm :
Tên hóa đơn: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng
Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn
Số hóa đơn điện tử: ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn
Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán
Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế)
Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế trong trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng
Tổng số tiền thanh toán (ghi cả bằng số và bằng chữ)
Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán
Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có)
Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo ngày, tháng, năm ghi bằng số theo định dạng: DD/MM/YYYY (trong đó: DD là ngày, MM là tháng, YYYY là năm)
 
Hóa đơn điện tử không có ngày ký có hợp lệ không
 

Tính hợp lệ của hóa đơn điện tử không có ngày ký

Như những gì chukyso.net.vn đã nêu trong hướng dẫn nghị định 119 thì có thể thấy rằng việc không có ngày ký cũng chẳng sao, nhưng, ngày lập thì bắt buộc phải có. Tuy nhiên, theo quy định về thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ nên trên thực tế ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn sẽ trùng nhau.
Trường hợp hóa đơn điện tử thể hiện ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn chênh lệch nhau thì coi như là hóa đơn không hợp lệ, được liệt vào trường hợp xuất sai thời điểm và bị cơ quan thuế ra mức xử phạt theo luật định (Xem lại Hóa đơn xuất sai thời điểm có bị xử phạt không ?).

Qua bài viết này, chukyso.net.vn mong rằng quý doanh nghiệp nói chung và kế toán bên bán lẫn bên mua nói riêng hết sức lưu ý trong vấn đề này, tuyệt đối làm theo đúng với quy định của pháp luật để không phải gặp rắc rối phiền hà cũng như tìm nơi cung cấp hóa đơn điện tử uy tín.
 
 
 
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78