Giỏ hàng
Menu

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn

20:50:37 29-05-2021 | Lượt xem: 356

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn cụ thể là như thế nào ? Từng ngành nghề khác nhau thì thời điểm xuất hóa đơn như nhau hay là không ? Những thắc mắc trên Khai Thành Phát sẽ giải đáp tường tận trong bài viết dưới đây.

Thời điểm xuất hóa đơn hợp pháp

Tại Điều 4, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể thời điểm xuất hóa đơn hợp pháp đối với từng trường hợp rất cụ thể. Khai Thành Phát xin được phân tích cụ thể sau đây :

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần, bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ
Đối với trường hợp này, thời điểm xuất hóa đơn đúng pháp luật sẽ được quy định như sau:
Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
Trường hợp xuất hóa đơn với hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô, condensate và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than
Thời điểm xuất hóa đơn với việc bán dầu thô, condensate, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Thời điểm xuất hóa đơn với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
Một số trường hợp khác:
Ngoài những trường hợp trên, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn thời điểm xuất hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác như sau:
- Thời điểm xuất hóa đơn điện tử với hoạt động cung cấp điện, nước chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ.
- Thời điểm xuất hóa đơn với dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin là ngày kết thúc kỳ quy ước (thỏa thuận 2 bên) đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin.
 

- Thời điểm xuất hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
- Thời điểm xuất hóa đơn đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng:
Nếu chưa chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng và có thực hiện thu tiền theo tiến độ dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm xuất hóa đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.
Nếu đã chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng thì thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4, Thông tư 68/2019/TT-BTC.
- Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.

Như vậy là Khai Thành Phát đã phân tích rõ về thời điểm xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật để bạn được nắm rõ. Nếu có nhu cầu về hóa đơn điện tử hãy liên hệ hotline 0913787778 của chúng tôi để được tư vấn rõ hơn.
 
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78