Giỏ hàng
Menu

Cách xử lý khi hóa đơn viết sai ngày tháng

11:34:31 22-05-2021 | Lượt xem: 366

Cách xử lý khi hóa đơn viết sai ngày tháng áp dụng trong hóa đơn điện tử hiện nay là gì ? Xử lý dễ hay khó ?.... đang khiến rất nhiều doanh nghiệp khi chuyển sang hình thức hóa đơn điện tử vô cùng đau đầu. Chukyso.net.vn xin được giải đáp những thắc mắc ấy để giúp quý doanh nghiệp có được cách giải quyết dễ dàng, đúng pháp luật.

Các trường hợp hóa đơn điện tử viết sai ngày tháng

chukyso.net.vn xin nêu ra 2 trường hợp hóa đơn điện tử viết sai ngày tháng và cách giải quyết

Hóa đơn điện tử sai ngày tháng có mã của cơ quan thuế

Nếu chưa giao cho bên mua thì bên bán tiến hành thông báo cho cơ quan thuế về hóa đơn bị sai ngày tháng và hủy hóa đơn. Sau đó bên bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử rồi gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế, sau đó gửi cho bên mua.
Nếu hóa đơn đã giao cho bên mua thì phía bên bán ngay lập tức phải thông báo vấn đề sai sót ngày tháng cho bên mua, sau đó báo cho cơ quan thuế và khỏi phải lập hóa đơn thay thế.
Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho bên bán để kiểm tra lại sai sót ngày tháng, bên bán tiến hành thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu về vấn đề hủy hóa đơn điện tử có mã đã sai ngày tháng và lập hóa đơn điện tử mới thay thế, ký số, ký điện tử và gửi cho cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới. Sau đó gửi cho bên mua.
 
 

Hóa đơn điện tử sai ngày tháng không có mã của cơ quan thuế

Nếu chưa giao cho bên mua thì đơn giản hơn, không cần phải lập hóa đơn thay thế. Nếu đã gửi đến cơ quan thuế thì phải báo cáo cơ quan thuế để họ gởi các yêu cầu : hủy hóa đơn (nếu có) trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và lập hóa đơn điện tử mới gửi cho bên mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế
Khi đã giao cho bên mua thì bên bán tiến hành thông báo cho bên mua về việc hóa đơn bị sai ngày tháng. Nếu dữ liệu của hóa đơn chưa gửi cho cơ quan thuế thì bên bán không cần lập lại hóa đơn mới thay thế. Nếu dữ liệu của hóa đơn đã gửi cho cơ quan thuế thì bên bán phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế. Cơ quan quan thuế sau khi nhận hóa đơn và phát hiện sai sót thông báo ngược lại cho bên bán : hủy hóa đơn (nếu có) trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và lập hóa đơn điện tử mới gửi cho bên mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

Trên đây là những cách xử lý hóa đơn viết sai ngày tháng áp dụng cho hóa đơn điện tử. Quý khách hàng có nhu cầu hay thắc mắc xin liên hệ theo số 0913787778 để được tư vấn.
 
 
 
 
 
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78